Steinway & Sons
Thailand
Thailand

The 7th Steinway Youth Piano Competition THAILAND 2025

(Click here for English version.)

การแข่งขันเปียโนเยาวชน 7th Steinway Youth Piano Competition (SYPC) คือการแข่งขันที่จัดขึ้นทุก 2 ปีเพื่อรวบรวมนักเปียโนเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีที่มีความสามารถจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกรวม 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปูทางให้นักเปียโนเยาวชนได้เติบโตและก้าวหน้าในเส้นทางดนตรีสู่ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

ในระดับประเทศ การแข่งขัน SYPC ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่เปิดโอกาสให้นักเปียโนรุ่นเยาว์ทั่วประเทศไทยที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์และความตั้งใจได้โคจรมาพบกัน ซึ่งการแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็น 2 รายการคือ Professional Class และ Amateur Class

ในการแข่งขันรายการ Professional Class ผู้ชนะรางวัล Grand Prize ของประเทศเพียงหนึ่งเดียว จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก (SEAP Regional Finals) และผู้ชนะระดับภูมิภาคจะได้เข้าร่วมเทศกาล 21st International Steinway Festival

สำหรับการแข่งขันรายการ Amateur Class ทาง Steinway & Sons ได้เปิดโอกาสให้นักเปียโนทุกระดับได้พบปะและแสดงความสามารถในการเล่นเปียโนอย่างเต็มที่

รายการ PROFESSIONAL CLASS และ AMATEUR CLASS

การแข่งขัน Steinway Youth Piano Competition Thailand ครั้งที่ 7 ในปี 2025 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ Professional Class และ Amateur Class

ผู้ชนะรางวัล Grand Prize จากรายการ Professional Class เพียงหนึ่งเดียว จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก (SEAP Regional Finals) โดยผู้ชนะระดับภูมิภาคจะได้เข้าร่วมงาน 21st International Steinway Festival ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยในรายการ Professional Class ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกบทเพลง repertoire ให้ตรงตามข้อกำหนดของการแข่งขัน

สำหรับรายการ Amateur Class ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงความสามารถของตนเอง พบปะกับกับนักเปียโนและผู้คนในแวดวง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ในการแสดงบนเวทีอย่างจริงจัง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะมีอิสระในการเลือก repertoire ที่สามารถนำเสนอความสามารถของตนเองได้ดีที่สุด โดยไม่มีข้อบังคับ

 

กำหนดการแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน (ออนไลน์) ต.ค. - ธ.ค. 2567
ส่งรายชื่อเพลง repertoire (ออนไลน์) ต.ค. - ธ.ค. 2567
รอบ Preliminary ประเทศไทย (ส่งวีดีโอออนไลน์) มี.ค. 2568
รอบ Semi-Finals ประเทศไทย (จัด ณ สถานที่จริง) พ.ค. 2568
รอบ Grand-Finals ประเทศไทย (จัด ณ สถานที่จริง) พ.ค. 2568
รอบภูมิภาค Regional Finals SEAP (จัดที่กรุงเทพฯ)
*สำหรับ Professional Class เท่านั้น
ก.ค./ส.ค. 2568
งาน International Steinway Festival (จัดที่ฮัมบูร์ก)
*สำหรับ Professional Class เท่านั้น
ก.ย. 2568

การแข่งขันรอบภูมิภาค STEINWAY REGIONAL FINALS - SOUTHEAST ASIA PACIFIC

การแข่งขันเปียโน Steinway Youth Piano Competition ระดับนานาชาติมีต้นกำเนิดที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี 1936 และจัดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2012 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันครั้งที่ 7 ที่ผู้ชนะระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกจะได้เข้าร่วมในงานเทศกาล International Steinway Festival การแข่งขัน Steinway Youth Piano Competition ถือเป็นการแข่งขันอันทรงเกียรติระดับโลกที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเหล่านักเปียโนรุ่นเยาว์ผู้ต้องการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง และตอบรับกับการมีอยู่ของแวดวงดนตรีคลาสสิกที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

สำหรับ SYPC ครั้งที่ 7 ในรอบ Regional Finals – Southeast Asia Pacific ในปี 2025 ตัวแทนของแต่ละประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จะได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองบนเวที เพื่อเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกในการเข้าร่วมงานเทศกาล International Steinway Festival ครั้งที่ 21 อันทรงเกียรติ

 

เกี่ยวกับ International Steinway Festival

Steinway Festival เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1987 ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุก 2 ปีโดย Steinway & Sons ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปูทางให้นักเปียโนเยาวชนได้เติบโตและก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในเส้นทางดนตรีและด้านต่าง ๆ ของชีวิต ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละภูมิภาคจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลนี้ที่เมืองฮัมบูร์ก ซึ่งนอกจากเทศกาลนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายสำหรับนักเปียโนรุ่นเยาว์ ผู้เข้าร่วมยังจะได้ทำความรู้จัก พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในแวดวงเดียวกันจากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

*ข้อมูลการแข่งขัน 7th SYPC 2025 ในภาษาไทยมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น กฎ กติกา หรือรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน คณะผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการตีความโดยยึดถือข้อมูลตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเท่านั้น

Contact Us

Have all your questions answered — by phone or email.